1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Windsurfingu Pana Nikodema, Nikodem Pałka z siedzibą w Jastarnia 84-140 przy ul. Nad Zatoką 11, NIP: 587-168-09-05, zwana dalej „Administratorem”

2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia wybranych przez Państwa usług medycznych, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia celów administratora, w szczególności w celach marketingu, bądź w innych celach, na które Państwo wyrażą zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach niż świadczenie usług medycznych będzie możliwe wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą.

4. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie do celów, w jakich są przetwarzane. W ramach prowadzonej działalności leczniczej Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta.

5. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora w drodze umowy zawartej na piśmie. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Państwa danych:

  • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej
  • biuro księgowe
  • hostingodawca
  • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
  • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
  • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
  • podmiot zapewniający system mailingowy
  • podmiot zapewniający usługi marketingowe
  • podmiot zapewniający usługi statystyczne
  • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, przenoszenia danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w szczególności gdy są one nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe. W przypadku żądania przez Państwa usunięcia danych osobowych, jest to możliwe, o ile nie narusza to obowiązku Administratora do przechowywania dokumentacji medycznej. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Kontakt z osobą odpowiedzialna za ochronę danych osobowych można nawiązać wysyłając e-mail na adres : tusia@awpn.pl

Ciasteczka

1. Nasza strona internetowa, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej i nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Na tej stronie internetowej ciasteczka wykorzystywane są w celach: zapamiętywania informacji o Państwa sesji, statystycznych, marketingowych oraz udostępniania funkcji strony internetowej. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat możecie Państwo zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdą Państwo na następujących podstronach, w zależności od używanej przeglądarki:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziecie Państwo w Wikipedii.